Fizjoterapia

Fizjoterapia

Fizjoterapia jest to zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na różnego rodzaju bodźce. Bodźcami wykorzystywanymi przez fizjoterapię mogą być ruch (kinezyterapia), bodźce manualne aplikowane przez terapeutę (terapia manualna), fizykalne, takie jak światło, prąd, czy pole magnetyczne (fizykoterapia) jak i wiele innych. Celem jest eliminacja dolegliwości umiejscowionych w układzie nerwowo-mięśniowo-szkieletowym oraz zapobieganie postępowi i nawrotom tych dolegliwości.