Przejdź do treści

REHABILITACJA LOKOMOCJI STAWU KOLANOWEGO

REHABILITACJA LOKOMOCJI STAWU KOLANOWEGO
Marcin Rosiński 14 sty 2021 11:42

Staw kolanowy człowieka umiejscowiony jest bardzo specyficznie. Znajduje się na przedłużeniu dwóch długich dźwigni łańcucha kinematycznego kończyny dolnej i w związku z pełnieniem funkcji podporowych poddawany jest dużym obciążeniom. Określenie kolana w kontekście jego budowy jako „koszmaru inżyniera” nie bierze się z przypadku i wiąże się z bardzo trudnymi warunkami biomechaniczny- mi, którym jest ono poddawane podczas codziennego funkcjonowania – nie jest bowiem możliwe, aby pogodzić znaczną ruchomość stawu z jego bezpieczną stabilnością [2]. Obecny kształt i budowa stawu kolanowego, będące próbą znalezienia kompromisu wobec przytoczonej powyżej sytuacji, są wynikiem milionów lat ewolucji czworonogów …