Przejdź do treści

PIERWSZA WIZYTA

Krok 1

Przy budynku przedszkola,  w którym znajduje się gabinet jest parking – można zaparkować praktycznie pod samymi oknami gabinetu, który znajduje się na parterze.

Zobacz na mapie

Gabinet OSTEO

Krok 2

Wejście zewnętrzne do budynku przedszkola jest otwarte, przy drzwiach wewnętrznych znajduje się bezpośredni domofon do gabinetu.

Po wejściu należy skręcić w lewo – drzwi do gabinetu są trzecie po lewej stronie korytarza.

Krok 3

Prosimy o zabranie:

  • wygodnego stroju (np. dresu lub T-shirtu i spodenek)
  • dokumentacji medycznej jeśli były wcześniej wykonywane badania, np. USG, RTG, rezonans magnetyczny
  • dowodu osobistego
  • skierowania od lekarza, jeśli Pacjent takie otrzymał.

Krok 4

Informujemy, że podczas pierwszego spotkania terapeuta zakłada kartę pacjenta, zbiera wywiad, zapoznaje się z dokumentacją i historią choroby, bada i diagnozuje Pacjenta – może zatem zaistnieć potrzeba rozebrania się do bielizny (prosimy o założenie wygodnej i komfortowej bielizny).

Krok 5

Ważne!

W związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz Klauzulą obowiązku informacyjnego w celu objęcia opieką zdrowotną w ramach świadczenia wykonywanego przez fizjoterapeutę niezbędne jest zebranie danych osobowych pacjenta.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu objęcia Ciebie opieką zdrowotną w ramach wykonywanego przez fizjoterapeutę świadczenia. Twoje dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imiona, nazwisko, płeć, data urodzenia, numer PESEL (w przypadku jego braku rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres zamieszkania, w przypadku osoby małoletniej również dane opiekuna prawnego oraz dane o stanie Twojego zdrowia oraz udzielonych Ci świadczeniach. Możemy przetwarzać również w celach kontaktowych Twój adres e-mail oraz numer telefonu jednakże podanie tych danych nie jest dla Ciebie obligatoryjne.

Prowadzimy dla Ciebie dokumentację medyczną, która zawiera wszystkie informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia oraz świadczeń. Jest to niezbędne dla postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia.

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w oparciu o:

  • art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ w ramach właściwej rejestracji i udzielania świadczeń zdrowotnych;
  • art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ w ramach prowadzenia Twojej dokumentacji medycznej;
  • art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest kontakt w sprawie przypomnienia o wizycie, jej przełożeniu oraz informacji o wynikach prowadzonej konsultacji.
  • art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO oraz w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości mamy prawo przetwarzać Twoje dane również w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z uwagi na prowadzoną działalność lub obrony przed nimi a także w celach podatkowych.